Desenvolupem projectes clau en mà, integrant tots els serveis inclosos en les 3 fases d'un projecte:
1. Projecte i Disseny
2. Obres i Instal·lacions
3. Facility Management
Les nostres oficines centrals estan situades al Districte 22@ de Barcelona, i donem servei en tot el territori nacional.


 
  A partir de las necessitats del client i segons la normativa vigent ideem, dissenyem i planifiquem el projecte.


 
  Executem el projecte segons la qualitat esperada i els costos i terminis acordats. A més, posem especial atenció en la Prevenció de Riscos Laborals.

 
  Posem en marxa l'entorn de treball i desenvolupem el pla de mantenimient predictiu, preventiu i correctiu.  
 
Ramón Turró 100/104, àt. 3ª · 08005 BARCELONA · t. 902 627 565 / 566 · sintegra@sintegra.es Notes legals · By BASIC Estudio