Executem el projecte sota un rigorós seguiment de la qualitat, de l'estricte compliment dels costos i el planning i de la prevenció de riscos.

Ens encarreguem tant de l'execució de l'obra com de la direcció facultativa, a més de contar amb la gestió d'un Project Manager para cadascuna de les nostres obres.Instal·ladors oficials
 
 
Obres
Edificis industrials
Edificis terciaris
Obres menors i adequacions de locals y naus industrials...
 
Instal·lacions
Electricitat
Climatització i depuració d'aires
Telecomunicacions
Fontaneria
Contra-incendis
Gas
Aire comprimit
Energia solar-tèrmica
Energia fotovoltaica...
 
Ramón Turró 100/104, àt. 3ª · 08005 BARCELONA · t. 902 627 565 / 566 · sintegra@sintegra.es Notes legals · By BASIC Estudio