Els nostres pilars són:  
 
   
La qualitat en el servei ja no és només un dret del client. És, en sí mateixa, una filosofia de treball que impregna totes les accions que porten a terme els nostres equips.   Estem convençuts del gran valor que representen el confort i la productivitat, els dos pilars bàsics de la funcionalitat. És per això que estudiem a fons cada projecte per a oferir entorns de treball realment funcionals.   En els nostres projectes ens fixem objectius de sostenibilitat (eficiència energètica, balanç energètic zero, reducció de les emissions de diòxid de carboni...), com principals arguments de disseny.
Ens comprometem amb la societat:
 
  Disposem, a més d'unes altres, de les Certificacions de Qualidad ISO 9001 y de Prevenció de Riscos Laborals OSHAS 18001:2007. Vegi la nostra Política de Qualitat.

Hem implantat un sistema de qualitat i de prevenció de riscos que assegura la correcta gestió dels mitjans tècnics, humans i econòmics per a aconseguir els millors resultats. La nostra voluntat és la d'una millora contínua amb els nostres clients i col·laboradors cap a una excel·lència empresarial i de lideratge en el sector.
 
 
Ramón Turró 100/104, àt. 3ª · 08005 BARCELONA · t. 902 627 565 / 566 · sintegra@sintegra.es Notes legals · By BASIC Estudio