Energies Renovables

Instal·lacions Fotovoltaiques
Es tracta de instal.lacions formades principalment per mòduls fotovoltaics, que aprofiten la radiació solar per generar energia elèctrica. Segons on es realitzen, aquestes instal.lacions es poden subdividir en:
• Instal.lacions al terra
• Instal.lacions en coberta > Més informació
• Instal.lacions aïllades

Les instal.lacions al terra i en cobertes es connecten a la xarxa elèctrica general, per tal de vendre l’energia generada a les companyies elèctriques. En canvi les instal.lacions aïllades tenen la finalitat de proporcionar energia elèctrica en vivendes o edificis on no arriva la xarxa elèctrica general. En aquest cas, aquests sistemes han de disposar de bateries per tal d’emmagatzemar part de l’energia generada i poder disposar de corrent elèctric quan no hi ha sol.

Aquestes instal.lacions tant es poden realitzar en cobertes de naus industrials i de vivendes, com directament al terra. En aquest cas, la legislació actual de Catalunya dificulta tot el procés d’obtenció de permisos, allargant el termini dels projectes a durades superiors a l’any. 
HORT FOTOVOLTAIC COMAJORDANA
Un dels nostres projectes d'Energies Renovables és el que vam desenvolupar al 2008 per a COMAJORDANA.

Un Hort Fotovoltaic amb una superfície total de 500m² en ple cor de La Cerdanya.Faci clic sobre els laterals transparents per a veure més fotos.


Instal.lacions d’energia solar tèrmica
Les instal.lacions d’energia solar tèrmica s’utilitzen per a les següents aplicacions:
• Aigua calenta sanitària
• Calefacció per terra radiant
• Climatització de piscines
• Fred solar
• Aigua calenta per processos industrials

Les instal.lacions d’aigua calenta sanitària tant es poden realitzar en vivendes individuals, vivendes col.lectives, instal.lacions esportives, hotels, residències, hospitals, ...
Els sistemes de calefacció per terra radiant s’utilitzen principalment per a vivendes individuals. En aquests casos es solen combinar amb la climatització de piscines, ja que l’energia sobrant a l’estiu, s’aprofita per climatitzar l’aigua de la piscina. En cas de que no hi hagi piscina, els excedents d’energia cal eliminar-los a través d’aerotermos, que són bateries d’aigua amb un ventilador.

Els sistemes de fred solar consisteixen en utilitzar l’aigua calenta generada per una instal.lació solar tèrmica, per alimentar una màquina d’absorció, que es capaç de refredar aigua a través d’aigua calenta. Aquests sistemes també precisen de la instal.lació d’una torre de refrigeració.
En les instal.lacions per processos industrials es solen realitzar instal.lacions que aconsegueixen temperatures superiors als 100 ºC. En aquests casos s’utilitzen captadors solars de buit, mentre que per les aplicacions per temperatures entre els 50 i els 60 ºC s’utilitzen captadors plans.
Aquestes instal.lacions, segons el Codi Tècnic de l’Edificiació, han de tenir un contracte de manteniment, que asseguri el seu funcionament al llarg del seu cicle de vida.Calderes de biomassa
Les calderes de biomassa utilitzen els anomenats “pellets” com a font d’energia. Els pellets són petites porcions de massa forestal premsada i seca.
La substitució de calderes de gas-oil per calderes de biomassa és una de les tendències que s’estan donant en cases particulars i instal.lacions col.lectives, com cases rurals, hotels,...

Un aspecte important per tal de poder promocionar aquest tipus de instal.lacions és el fet d’assegurar la matèria primera a un bon preu. És important disposar de proveïdors o distribuidors de pellets propers a les zones de consum.Bomba de calor
Tot i que oficialment no es considera una energia renovable, la bomba de calor és una de les màquines tèrmiques més eficients, pel qual molts la consideren una energia renovable més, sobretot quan s’utilitza amb l’energia geotèrmica.
Hi ha bombes de calor aire/aigua i aigua/aigua, on s’utilitza l’energia geotèrmica com a mitjà d’intercanvi tèrmic.

Avantatges d’una instal.lació amb bomba de calor:
• Alt rendiment tèrmic.
• Precisen de poc manteniment.
• Facilitat de instal.lació.
• No precisen d’equips auxiliars d’energia.


Instal.lacions de domòtica
Una instal.lació de domòtica es basa en incloure sistemes intel.ligents en les instal.lacions d’una vivenda. Aquestes instal.lacions són:
• Il.luminació
• Climatització
• Seguretat
• Comunicacions

Aquestes instal.lacions es poden realitzar tant mentre s’està construint una nova vivenda, com una vegada construïda. Per tal de poder-se implantar en vivendes existents, s’utilitzen tecnologies que funcionen a través de radiofreqüència, infrarojos i fins i tot utilitzant el mateix cablejat elèctric existent per comunicar les dispositius.
Aquestes instal.lacions ens permeten:
• Reduir el consum energètic de la vivenda.
• Millorar la seguretat, tant contra la intrussió, com de les propies instal.lacions (inundacions, fuites de gas,...).
• Millorar el comfort.
• Facilitat d’adaptació de les nostres instal.lacions a l’ús que en fem: control remot, facilitat de comfiguració, ....


Instal.lacions de inmòtica
Es tracten de instal.lacions de domòtica per a edificis, principalment d’ús terciari, com oficines, hotels, instal.lacions esportives, residències, escoles,...
La diferència respecte les instal.lacions de domòtica, vistes anteriorment, és la quantitat d’elements a controlar, així com el control d’altres instal.lacions, que en el cas de la domòtica no incloiem. Així les instal.lacions que caldrà controlar són:
• Il.luminació
• Climatització
• Seguretat
• Contra incendis
• Control d’accés
• Comunicacions
• Consum energètic

L’objectiu que persegueix una instal.lació immòtica és la integració de totes les instal.lacions que disposa un edifici per tal de:
• Millorar l’eficiència energètica global de l’edifici, traduint-se en un estalvi en el consum energètic.
• Millorar el confort de les persones que es trobaran en l’edifici.
• Facilitar el manteniment de les instal.lacions, gràcies a que es diposarà de informació que permetrà reduir les incidències en el funcionament de les instal.lacions. La integració de les instal.lacions també permet la seva monitorització de forma remota, ampliant les possibilitats dels serveis de manteniment que es vulguin contractar.
• Millorar la seguretat del conjunt de l’edifici, gràcies a la major informació de que es disposarà, així com la major facilitat en l’accés a aquesta informació.


Auditoria energètica
Per tal de que una empresa conegui l’estat de les seves instal.lacions, és imprescindible la realització d’una auditoria energètica. Mitjançant l’auditoria una empresa podrà saber el grau de les inversions i el grau d’estalvi energètic que s’aconseguirà amb elles.
Una auditoria energètica permetrà conèixer els consums que una empresa té en il.luminació, climatització, ventilació, processos industrials,… Amb l’auditoria es presenta un informe amb les inversions a realitzar per tal de reduir el consum energètic, classificades per períodes d’amortització. Així s’estableixen 3 nivells d’amortització:
• Menys d’un any d’amortització
• Entre 1 i 3 anys d’amortització
• Més de 3 anys d’amortització


< tornar


 
 
Ramón Turró 100/104, àt. 3ª · 08005 BARCELONA · t. 902 627 565 / 566 · sintegra@sintegra.es Notes legals · By BASIC Estudio