Per a la realització dels nostres projectes ens basem en els criteris de:Eco-eficiència
*, materials respectuosos amb el medi ambient, energies renovables, eficiència energètica.

Fem servir elements constructius i sistemes d'edificació innovadors i treballem en l'aaplicació de les últimes tecnologies en automatització d'edificis per a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions que projectem.

Els nostres projectes estan enfocats a oferir unes instal·lacions confortables i energèticament eficients que permetran millorar la productivitat dels seus llocs de treball.
 
 
 
A partir de la recopilació d'objetius y necessitats del client ideem, calculem, dissenyem i planifiquem el projecte.

Les activitats que desenvolupem des del Departament de Projectes són:
* La Eco-eficiencia consisteix en crear béns i serveis fent servir menys recursos i generant menys residus.
 
 
Actividades
Estudis de viabilitat
Projectes bàsics
Projectes executius
Enginyeria d'instal·lacions per a edificis: electricitat, climatització, telecomunicacions, fontanería, contraincendis...
Legalització d'instal·lacions i activitats
Projectes d'energies renovables: fotovoltaica, solar tèrmica, bomba de calor, biomassa…
Domòtica e Inmòtica
Auditoria energètica
Due Dilligence tècnica
 
 
Ramón Turró 100/104, àt. 3ª · 08005 BARCELONA · t. 902 627 565 / 566 · sintegra@sintegra.es Notes legals · By BASIC Estudio